انجمن روابط عمومی ایران در یک نگاه

درسال 1346 برای اولین بارمرحله نوینی در شکوفایی هنر روابط عمومی آغاز شد ، و همزمان در اسفند ماه همین سال بنیانگذاران روابط عمومی نوین در ایران برای برقراری ارتباط با انجمن بین المللی روابط عمومی و توسعه و ترویج وشناساندن روابط عمومی به تاسیس انجمن روابط عمومی ایران همت گماردند .‏ ‏

اولین انجمن روابط عمومی در اسفند 1346 با حمایت ازسوی شرکت ملی نفت ایران با هدف شناساندن ارزش و اهمیت روابط عمومی به مدیران و مسئولان و بالا بردن سطح علمی و تجربی دست اندرکاران این رشته تشکیل شد . اما این انجمن درفعالیتهای داخلی و خارجی موفقیت چندانی به دست نیاورد و بعد ازمدتی به دست فراموشی سپرده شد .

مجددا درسال 1363 با حضور زنده یاد مرحوم دکتر نطقی و تنی چند از شاگردان وی موضوع تشکیل انجمن روابط عموی ایران مطرح گردید و مقررشد روند فعالیتهای انجمن روابط عمومی ایران قبل از انقلاب مورد بررسی و مطالعه قرارگیرد .

نهایتا پس از طی جلسات متعدد کارشناسی ، اساسنامه پیشنهادی برای تشکیل انجمن تدوین گشت اما درآن زمان به علت نامساعد بودن اوضاع داخلی وجنگ تحمیلی زمینه لازم برای طی مراحل قانونی تشکیل انجمن فراهم نیامد وپیگیری موضع به تعویق افتاد .

 


دومین تجربه (انجمن روابط عمومی) با تلاش و همت زنده یــــاد مرحوم محمد ملازم که مسئولیت اداره کل تبلیغات دولت را در زمان وزارت جناب آقای
 سیدمحمدخاتــمی عهده داربود ، ازسال 1369 آغاز شد وبا تشکیل اولین مجمع خود در خرداد 1370 پا به ظهور نهاد .

همزمان با تصویب اساسنامه انجمن انتخابات هیات مدیره نیز صورت گرفت و
آقایان محمد ملازم ، محمدحسین پرداختچی ، جواد قاسمی ، حمید صدیق پور ، سید محمد صحفی ، محمدحسین بهدادفر، میرسعید قاضی به عنوان اعضای اصلی ، آقایان محمد مهدی صمدی ، میرزابابا مطهری نژاد ، و علی دارایی به عنوان اعضای علی البدل و آقایان کاظم متولی ومحمد رضا تحریری به عنوان بازرسین انجمن انتخاب شدند . دراین دوره آقای جواد قاسمی ریاست انجمن رابه انتخاب هیات مدیره عهده دار بود .

درسال 1373 نیز در دومین مجمع عمومی انجمن روابط عمومی ایران اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند .

اعضای اصلی هیات مدیره دراین دوره عبارتند از:
جوادقاسمی ، عبدالله سجادی ، کاظم متولی ، میرزابابامطهری نژاد،محمدحسین نورشاهی ، محمدحسین عبدالعزیزی و خسرورفیعی. اعضای علی البدل عبارتند از: اکبر نعمت اللهی ، محمدرضا تحریری و مظفری فرد ، همچنین بازرسان اصلی و علی البدل این دوره به ترتیب حمید صدیق پور و سیروس صفاری بودند ، ریاست انجمن دراین دوره همچنان به عهده آقای جواد قاسمی بود .

درسومین دوره انتخابات خرداد 1375 هیات مدیره انجمن روابط عمومی اعضای اصلی وعــلی البدل هیات مدیره و بازرسان به شرح ذیل انتخاب شدند .

آقایان جواد قاسمی ، اکبرنعمت اللهی ، کاظم متولی ، سید عبدالله سجادی ، میرزابابا مطهری نژاد ، خسرورفیعی و مجتبی جبل عاملی به عنوان اعضای‌اصلی و حسین پرسان ، اسد الله نبوی ، ابوالقاسم حکیمیان به عنوان اعضای علی البدل و ناصر بزرگمهر (بازرس اصلی) و سیروس پارسا (بازرس علی البدل) برگزیده شدند . میرزابابا مطهری نژاد ریاست انجمن را در این دوره بر عهده گرفت .

انجمن از دوره سوم وارد دوره جدید فعالیتهای خود شد. برگزاری جلسات علـمی ، تخصصی ماهانه ازاردیبهشت 75 از مهمترین برنامه های انجمن بوده است که همچنان ادامه دارد و تاکنون بیش از55 نشست ماهانه برگزارشده است .

همچنین به منظور گسترده ترنمودن فعالیتهای قانونی انجمن مجوز مؤسسه ای به نام ( مؤسسه فرهنگی علمی چند منظوره ) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اخذ و فعالیت رسمی خود را در نیمه دوم سال 77 آغاز نموده است و با اخذ مجوز (کانون آگهی ، تبلیغ انجمن روابط عمومی) نیز فعالیت دیگری دردستورکارانجمن قرارگرفته است .

از دیگر فعالیتهای مهم در دوره سوم فعال شدن کمیته آموزش و تهیه برنامه های آموزش کاربــردی یک هفته ای تا یک ماهه و انعقاد قرارداد با سازمانها و نهادهای مختلف می باشد .

درسال 1374 پس از انتشار پنج شماره خبرنامه با نام (ارتباط) با اخذ مجوز انتشار ماهنـامه روابط عمومی به صاحب امتیازی انجمن تا بهمن 1380 ، شماره 21 ماهنامه تخصصی (روابط عـمومی) را منتشر کرده است .

چهارمین دوره انتخابات هیات مدیره انجمن در بهارسال1378 درمجتمع دانشگاهی هنر برگزارشد واز میان 30 نفرکاندیدا،
جوادقاسمی، میرزابابامطهری نژاد، خسرورفیـعی ، ناصـربزرگمهر ، ابوالقاسم حکیمیان ، مجتبی جبل عاملی ، اکبرنعمت اللهی (اعضای اصلی) وحسین پرسان فومنی ،سیروس پارسا و احمد پاکزاد (اعضای علی البدل) و محمدرضا تحریر و داود نعمتی انارکـی (بازرسین) برگزیده شدند . دراین دوره انجمن بیش از 25 دوره آموزشی برای سازمانها و نهادها برگزارکرده است .

درپایان سال اول دوره درمجمع سالانه سال 1379 آقایان کاظمی دینان و محمدرضا تحریری بـه ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برگزیده شدند و درمجمع عمومی سال 1380 آقایان کاظمی دیــنان وحسن خسروی به عنوان بازرسان اصــلی و علی البدل انتخاب شدند . دراین دوره نیز جواد قاسمی به ریـاست انجمن و ناصر بزرگـمهر نایب رئیس برگزیده شـده اند .

پنجمین دوره انتخابات انجمن در بهمن ماه 1382 در محل مجتمع فرهنگی شقیق برگزار شد که اعضا منتخب ین دوره عبارت بودند از : آقیان جواد قاسمی (رییس)، میرزاباباطاهر مطهری نژاد(نیب رییس)، خسرو رفیعی (دبیر)، مرحوم مجتبی جبل عاملی، ابوالقاسم حکیمیان (خزانه دار)، غلامرضا کاظمی دینان،، محمود ترابیان و مرحوم سیروس پارسا، ناصر بزرگمهر، رضا هاشمی (اعضی علی البدل) و بازرسان: سال 1382 آقیان غلامرضادیوسالار (اصلی)، حسین حسین زاده (علی البدل)، سال 1383 آقیان غلامرضا دیوسالار (اصلی)، علی محرمی نیا (علی البدل)، سال 1384 آقیان عبدالحسین پارسا (اصلی)، عبدالرحیم چگینی (علی البدل)