اعضای محترم انجمن روابط عمومی ایران می‌توانند برای برقراری ارتباط و طرح هرگونه انتقاد و پیشنهاد با مسؤولین  کمیته‌ها تماس حاصل نمایند:
 
مسؤولین کمیته‌های انجمن روابط عمومی ایران

شماره تماس مسؤول کمیته
09123150907  آقای ابوالقاسم حکیمیان کمیته نمایندگی ها
09122174383 دکتر حسن خسروی کمیته امور بین الملل
09126168620   دکتر حسن نصیری کمیته آموزش 
 09125686098 دکتر جمال رئیسی کمیته پژوهش و افکار سنجی 
09123159265 خانم فرزانه بنی هاشمی کمیته برنامه ریزی 
09122969556   دکتر ناصر رزاق منش کمیته رفاه و تعاون
09021261165   آقای شهرام علیپور  کمیته ارتباطات 
09123334460  دکتر احمد پاکزاد   کمیته عضویت و ارزشیابی
 09390434144  خانم شعله اندام کمیته نوآوری و فن آوری 
 09128175852  خانم دکتر منا مسعودی  کمیته آب و محیط زیست 
    کمیته مسئولیت اجتماعی 
 09121272391  دکتر عبدالله اسکویی کمیته انتشارات و فضای مجازی  
09194797398  آقای سینا سلیمانی  کمیته تدارکات
     کمیته حقوقی
     کمیته دانشجویی و جوانان
 09121944240  خانم ناهید سادات حسینی  کمیته اطلاع رسانی