چهره های ماندگار

دکتر باقر ساروخانی
ابوالقاسم حالت
دکتر علی اکبر فرهنگی
دکتر مهدی محسنیان راد
استاد حسین عماد افشار
دکتر یحیی کمالی پور
دکتر حمید نطقی

پروفسور کاظم معتمد نژاد

 

دکتر باقر ساروخانی

دکتر باقر ساروخانی
باقر ساروخانی

دکتر باقر ساروخانی استاد گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.وی مدرک کارشناشی خود را در رشته زبان فرانسه و علوم تربیتی از دانشگاه تهران (1340)، کارشناسی ارشد را در رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران و دکتری خود را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه سوربن پاریس اخذ نموده است. عنوان رساله وی در مقطع کارشناسی ارشد"انحرافات اجتماعی جوانان" و در دوره دکتری"مطالعه تطبیقی ازدواج در ایران و غرب" می باشد.
موارد تدریس وی" تکنیک های خاص تحقیق"، "جامعه شناسی ارتباطات اجتماعی"، "جامعه شناسی خانوادگی"، "روش تحقیق علمی" و"روش تحقیق نظری"(در مقطع کارشناسی) و"روش تحقیق1"،"روش تحقیق2"،"روش شناسی"،"روشهای تحقیق پیشرفته"،"کاربرد روشهای کمی و کیفی در تحقیقات"،"جوانان و اوقات فراغت" و"مسائل اساسی نظری و روانشناسی اجتماعی"(در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری) می باشد.

وی مولف کتب"دایره المعارف علوم اجتماعی"(1370)،"روانشناسی اجتماعی کار صنعتی در ایران"(1357)،"فرهنگ علوم اجتماعی"(1366)،"جامعه شناسی خانواده"(1370)،"جامعه شناسی و مسائل ارتباط جمعی"(1372)،"طلاق،پژوهشی در شناخت واقعییت و عوامل آن"(1372)،"دریوزگان،پژوهشی در باب تکدی در تهران"(1377)،"روش های تحقیق در علوم اجتماعی دو جلد"(1377)،"نگاهی به جامعه شناسی خانواده در ایران"(1382)،"اندیشه های بنیادین در دانش ارتباطات"(1383)،"ازدواج در ایران مسائل و تنگناها"(1384)،"خشونت در سینمای ایران"(1384)،"جامعه شناسی خانواده"(1384)،"جامعه شناسی ارتباطات"،"روش های تحقیق در علوم اجتماعی"(1384)،"روابط عمومی و مسئولیت های اجتماعی"(1384)،"گفتمان رسانه ای و کودکان"(1385)،"روشهای تحقیق درعلوم اجتماعی:جلد سوم روشهای کمی و آمار پیشرفته"(1385)،"روشهای تحقیق در علوم اجتماعی جلد دوم بینشها و دیدگاهها"(1385) و "روشهای تحقیق در علوم اجتماعی"(1385) و مقالات "شبیه سازی:شیوه در تحقیقات اجتماعی"،"باز تعریف هویت زنان"،"زنان و باز تعریف هویت اجتماعی"،"بررسی عوامل خشونت علیه زنان"،"اقناع:غایت ارتباطات"،"واقعیت و ارتباطات"،"زن، قدرت وخانواده"،"خشونت در مطبوعات"،"جهان امروز و ارتباطات"،"اینترنت و حریم خصوصی"،"پژوهش اساس تولید علم"،"رابطه ساختار قدرت در خانواده ومشارکت اجتماعی"،"امنیت اجتماعی خانواده ومحل سکونت" و "Discourse Analysis of folklore in contemporary iran a study among Turkmen” است.علاوه بر این، مقالاتی نیز با عناوین"روشهای تدریس علوم اجتماعی در دبیرستانها"،"زن،قدرت و خانواده"،"روابط عمومی و مسئولیت های اجتماعی"،"اینترنت و خانواده در ایران معاصر"،"تحلیل گفتمان فولکلور مردم ترکمن"،"ارتباطات انسانی در شهرهای بزرگ" در سمینارها و همایش های مختلف ارائه نموده اند.
ایشان مسئولیت طرحهای تحقیقاتی مختلفی از جمله "انسجام خویشاوندی و گرایش به مهاجرت از کشور در بین تحصیل کرده ها"(1386)،"بررسی جامعه شناختی تاثیر اینترنت بر هویت فرهنگی جوانان(بررسی موردی:پژوهشی در بین دانشجویان دانشگاه تهران)"(1386)،"تحقیق درباب روابط انسانی در خانواده های تهرانی"،"تحقیق در باب جوانان ایران"،"تحقیق در باب اشتغال زن و اثرات آن بر خانواده"،"بررسی رابطه پایگاه اجتماعی اقتصادی خانواده و نگرش دانش آموزان دختر سال آخر دبیرستان های دولتی تهران نسبت به ادامه تحصیل در دانشگاه"و"تحقیق در باب خانواده در گروه های خاص" را نیز برعهده داشته اند.


 

ابوالقاسم حالت

ابوالقاسم حالت
ابوالقاسم حالت

"ابوالقاسم حالت" در سال 1298 شمسی در تهران به دنیا آمد. "حالت" در سال 1327 در روابط عمومی شرکت نفت آبادان شروع به خدمت کرد و مسئولیت انتشار هفته نامه"اخبار هفته" ارگان روابط عمومی را پذیرفت.وی در سال 1338 از آبادان به تهران منتقل و در بخش انتشارات روابط عمومی به کار خود ادامه داد.
مدتی مدیر مجله " صنعت نفت" و رئیس اداره روابط عمومی شرکت نفت ایران بود و در خرداد 1357 بازنشسته شد.
هر چند در ایران "حالت" به عنوان یک طنز پرداز شناخته می شود، ولی در تاریخ رشته روابط عمومی ایران از وی به عنوان یک پیشگام مدیریت انتشارات و نشریات واحدهای روابط عمومی و نویسنده وکارشناس متون نوشتاری این رشته نام برده می شود. وی با تسلط و چیره دستی از توانمندی بی نظیر خود در طنز برای جذابیت بخشیدن به گیراتر کردن هرچه بیشتر تولیدات نوشتاری روابط عمومی بهره می گرفت."خبرنامه" و"اخبارهفته" ای که وی مسئولیت انتشار آنها را درروابط عمومی شرکت نفت به عهده داشت به سبب مهارت های بالای وی در ادبیات و فنون نوشتاری و آمیزه کردن طنز در محل مناسب نوشتارها از پرخواننده ترین تولیدات روابط عمومی ها بود.

"حالت" همواره در محافل و مجامعی که حضور می یافت خود را یک کارمند روابط عمومی معرفی می کرد و این امر در آن زمان که آغاز پیدایش روابط عمومی ها بود و بسیاری از افراد حتی اسم آن را نشنیده بودند، برای معرفی روابط عمومی بسیار مهم بود. وی پرکار، اجتماعی و پر ارتباط بود و در بیشتر محافل و نشست های اهل قلم، اداری و مقامات مملکتی شرکت می جست و در اکثر آنها به شعرخوانی و گفت وگو می پرداخت. با تاکیدی که وی همواره بر شغل خود به عنوان یک کارمند روابط عمومی داشت تبلیغ غیر مستقیم ولی بسیار موثری در میان افراد بالای متوسط جامعه برای این رشته جدید بود."حالت" به زبان انگلیسی، فرانسه و عربی تسلط کامل داشت و از هر یک از آنها آثاری را به فارسی برگردانیده است. وی دارای آثار ترجمه و تالیف فراوانی است که بیشتر آنها را می توان به نوعی مصادیق کارهای روابط عمومی دانست. استاد "ابوالقاسم حالت" در سوم آبان 71 در تهران درگذشت و در آرامگاه هنرمندان بهشت زهراء چهره در نقاب خاک کشید.


 

دکتر علی اکبر فرهنگی

دکتر علی اکبر فرهنگیعلی اکبر فرهنگی

دکترعلی اکبرفرهنگی در سال 1321 در خانواده متوسط وفرهنگی در تهران تولد یافت، اما بنا به سنتی که هنوز هم کم و بیش در برخی خانواده های اصیل طالقانی رواج دارد، شناسنامه اش را از طالقان گرفتند. پدرش، علی اصغر فرهنگی; کارمند وزارت بهداری و مادرش بهره ور از تحصیلات قدیمی بود و در خانه قرآن و حافظ می خواند. پدر بزرگ دکتر فرهنگی،مرحوم شیخ مهدی طالقانی ملقب به "غواص" از شعرای دوره قاجار و مرثیه سرایی ماهر بود. تحصیلات ابتدایی دکتر فرهنگی در مدرسه جامی تهران در محله عشرت آباد و دوره متوسطه اش در مدرسه مروی طی شد. وی در سال 41 دیپلم ریاضی گرفت و در امتحان کنکور در رشته دندانپزشکی قبول شد. ولی به دلیل بی علاقگی، آن رشته را ادامه نداد و یک سال زبان انگلیسی خواند.

دکتر فرهنگی در سال 42 در رشته مدیریت بازرگانی در مدرسه عالی بازرگانی پذیرفته شد و لیسانس گرفت. سپس به سربازی رفت و به عنوان افسر وظیفه در نیروی هوایی خدمت کرد. وی در سال 48 در کنکور علوم اجتماعی شرکت کرد و در رشته جامعه شناسی فوق لیسانس گرفت.سپس با هزینه شخصی خود برای ادامه تحصیل به امریکا رفت و در سال 1351 در رشته مدیریت بازرگانی موفق به اخذ فوق لیسانس دوم خود از دانشگاه"اوکلاهاما" شد. دکتر فرهنگی در همین سال به ایران آمد و با مدرک فوق لیسانس در مدرسه عالی مدیریت گیلان به عنوان استادیار مشغول به کار شد و بعد از چهار سال تدریس، در سال 55 برای تحصیلات تکمیلی مجددا به امریکا رفت و در رشته مدیریت در دانشگاه"اوهایو" به تحصیل پرداخت و در سال 57 دکترا گرفت.

پایان نامه او در این مقطع"بنیادهای فلسفی و ساختار سازمانی دانشگا ه های جدید در مقایسه با حوزه علمیه ایران" بود. ازآن پس وی در دانشگاه اوهایو استخدام شد و در خلال تدریس در رشته مدیریت در این دانشگاه به تحصیل رشته ارتباطات مشغول شد ودکترای دوم خود را نیز در این رشته دریافت کرد. دکتر فرهنگی فوق دکترای خویش را نیز با تحقیق درباره سازمان های بازرگانی کشورهای در حال توسعه، بویژه خاورمیانه در رشته ارتباطات سازمانی در سال 1362 دریافت کرد. وی در همین سال به دعوت کمیته جذب نیروهای متعهد و متخصص به ایران آمد و در دانشگاه الزهراء به تدریس مشغول شد و سپس به دانشکده مدیریت دانشگاه تهران رفت.
بخشی از زندگی دکتر فرهنگی در ارتباط با مشاوره سازمانی بوده است. او تاکنون به سازمان های مختلفی چون: ایران خودرو، پارس خودرو، ماشین سازی تبریز، تراکتور سازی ایران، فولاد خوزستان، ذوب آهن و فولاد ایران،شرکت ملی نفت و چند سازمان مشابه دیگر مشاوره داده است.
او اولین استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اولین کسی است که در زمینه "ارتباطات غیر کلامی" و"ارتباطات انسانی" در زبان فارسی کتاب نوشته است. دکتر فرهنگی در سوابق خدمات آموزشی خود، این مسئولیت ها را نیز به عهده داشته است: ریاست گروه مدیریت دولتی، سردبیری مجله انگلیسی زبان مشترک بین تهران و دانشگاه آلمان با عنوان "کارآفرینی" و سردبیرمجله "مطالعات مدیریت دولتی ایران".وی علاوه بر تدریس در دوره های متعدد دکترا،کارشناسی ارشد و کارشناسی در دانشگاه های مختلف، در سازمان های تخصصی چون: مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان مدیریت صنعتی، مرکز آموزش های دیپلماتیک وزارت امور خارجه، مرکز آموزش وزارت نیرو، دانشکده علوم استراتژیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز تدریس داشته است. دکتر فرهنگی در سال 1384 به عنوان چهره ماندگار مدیریت معرفی شد.


 

دکتر مهدی محسنیان راد

دکتر مهدی محسنیان راد
مهدی محسنیان راد

مهدی محسنیان راد در سال 1324 به دنیا آمد. وی در سال 1350 لیسانس روزنامه نگاری و رادیو خود را اخذ کرد. مهدی محسنیان راد مدرک کارشناسی ارشد خود در رشته تحقیق در ارتباط جمعی را از مدرسه عالی تلویزیون و سینما در 1356 دریافت کرد. وی مدرک دکترای جامعه شناسی خود را در سال 1369 از دانشگاه آزاد اخذ کرد.

برخی از تالیفات دکتر مهدی محسنیان راد :
* ایران در چهار کهکشان ارتباطی: انتشارات سروش
* ارتباط شناسی:ارتباطات انسانی( میان فردی، گروهی و جمعی) چاپ پنجم(1383)چاپ اول: 1369
* روش مصاحبه خبری چاپ پنجم(1383) چاپ اول 1372. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها{دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها}

* تحلیل محتوای چهل سال متون آموزش روزنامه نگاری(1377) تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
* انقلاب مطبوعات و ارزش ها(مقایسه انقلاب اسلامی و مشروطیت) (1375) تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی
* ارتباط جمعی و توسعه روستائی(1375) تهران: مدیریت مطالعات و بررسی های وزارت جهاد سازندگی
* روزنامه نگاران ایران و آموزش روزنامه نگاری در ایران(1373) تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
* فهرستگان ارتباطات- توصیفی، موضوعی با همکاری مهرداد نیکنام. (1373) تهران:انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
* ارتباطات انسانی(1356) تهران: انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی
* ارائه مقاله در کنفرانس جهانی سال 2004 میلادی(25 تا 30 جولای سال 2004) انجمن بین المللی تحقیق در ارتباط جمعی(IMCR) در شهر Porto Alegre برزیل(بدون حضور) چاپ شده در کتاب چکیده مجموعه مقالات با
 عنوان: Muslims media Access in comparison whith other Religious population .
ارائه مقاله در کنفرانس "جهانی شدن" در شهر تولدو(Toledo) اسپانیا(15 و 16 دسامبر2003)
Globalization.Culture and message bazaar
· ارائه مقاله در کنفرانس جهانی سال 2002 میلادی(17 تا 20 جولای سال 2000) انجمن روابط عمومی بین المللی تحقیق در ارتباط جمعی (IMCR) در Barcelona اسپانیا.چاپ شده در کتاب چکیده مجموعه مقالات با عنوان:
· Japanese programs on Iranian television: A study in international flow of information
· ارائه مقاله در کنفرانس انجمن روابط عمومی بین المللی علمی نویسان(IFSE) هامبورگ 1986 منتشر شده در مجموعه میکرو فیلم کنفرانس{ ریشه های فرهنگی ارتباط در ایران}
· عضو هیات علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام  صادق (ع) عضو افتخاری هیات علمی گروه مطالعات فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، سرپرست گروه آموزش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، سرپرست مرکز تحقیقات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، عضو هیئت علمی دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، سرپرست روابط عمومی و آموزش بیمه ایران.


 

استاد حسین عماد افشار

استاد حسین عماد افشار در سال 1299 خورشیدی در شهر ارومیه متولد شد. مقطع تحصیلی دبستان، دبیرستان، دانشسرا را در ارومیه گذراند و در همین شهر به استخدام وزارت فرهنگ سابق درآمد و پس از پنج سال معلمی به تهران عزیمت نمود. دوره حقوق قضایی را در دانشگاه تهران به پایان برد.
استاد عماد افشار در سال 1346 با افتتاح و شروع به کار موسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی که بعدا به دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی تغییر نام یافت تدریس زبان و دستور و آیین نگارش فارسی در مطبوعات را که حاوی ویژگی ها و کاربردهای خاص می باشد به عهده گرفت و تا این اواخر یعنی قریب به 26 سال در این دانشکده که امروزه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی خوانده می شود به تدریس و تعلیم مشغول بوده است.

از استاد عماد افشار تاکنون چندین مقاله پژوهشی معتبر در نشریات تخصصی و عمومی درج شده است.و مشخصا کتاب هایی را که تالیف نموده اند و همه آن ها مورد استفاده در دانشگاه های مرتبط قرار گرفته است عبارتند از :
1- "آیین درست نویسی"- سال 1349- چاپ موسسه کیهان- انتشارات موسسه عالی علوم ارتباطات اجتماعی
2-"گزارش و نگارش در روابط عمومی"- چاپ اول سال 1358 و چاپ دوم 1372- انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
3- "دستور و ساختمان زبان فارسی"- چاپ اول کاویان سال 1346 وچاپ دوم 1372- انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
4- "شیوه نگارش فارسی در مطبوعات"- چاپ اول سال 1372- انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
در ششمین دوره انتخاب بهترین های روابط عمومی که در آبان ماه سال 1377 در تهران برگزار شد، از تلاش های آموزشی مستمر نیم قرن استاد"عماد افشار" تجلیل به عمل آمد و لوح سپاسی از سوی روابط عمومی ایران توسط وزیر ارشاد اسلامی به ایشان تقدیم شد.
در نخستین همایش بررسی مسائل روابط عمومی ایران که در روزهای 18و19 آبان ماه 1377 در تهران برگزار شد، استاد"عماد افشار" ریاست هیات مدیره نخستین جلسه این همایش را به عهده داشت.استاد عماد افشار در پنج شنبه 28 آبان 1377 در یکی از بیمارستان های تهران به سبب سکته مغزی در گذشت و در میان تاسف شدید انبوه شاگردان و علاقه مندان خویش در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.


 

دکتر یحیی کمالی پور

دکتر یحیی کمالی پور
یحیی کمالی پور

یحیی کمالی پور در سال 1326 در شهرستان راور از استان کرمان به دنیا آمد. وی دارای لیسانس روابط عمومی از دانشگاه ایالتی مینوسوتا، فوق لیسانس رسانه های جمعی، رادیو، تلویزیون و فیلم از دانشگاه ویسکانسین و دکترای این رشته از دانشگاه میسوری آمریکا می باشد. وی از سال 1986 (1365) تاکنون در دانشگاه پوردو در آمریکا دارای کرسی استادی و از سال 1979 رئیس واحد ارتباطات و هنرهای خلاق این دانشگاه است.
پروفسور کمالی پور با 10 اثر برجسته جهانی در رشته ارتباطات و بیش از 25 سال تدریس در دانشگاه های آمریکا یکی از دانشمندان شناخته شده ایرانی این رشته در سطح جهان است. وی رئیس دپارتمان ارتباطات و هنرهای خلاقه دانشگاه پوردو ایالت ایندیانای آمریکا و سردبیر Global Media Journal است.
دکتر یحیی کمالی پور، اندیشمند بنام بین المللی، پروفسور رشته ارتباطات جمعی و رئیس دپارتمان ارتباطات و هنرهای خلاق و مدیر مرکز مطالعات جهانی در دانشگاه پوردو در ایالت ایندیانای آمریکا می باشد. حوزه تحقیقاتی استاد کمالی پور جهانی سازی، تاثیر رسانه ای، ارتباطات بین الملل و تکنولوژی های ارتباطات جدید است.

پروفسور کمالی پور، بنیانگذار و سردبیر شبکه روبه رشد نشریه رسانه های جهانی است که در آفریقا، آمریکا، کانادا، کشورهای عربی، استرالیا، چین،هند،مدیترانه،لهستان،اسپانیا و ترکیه چاپ می شود.
پروفسور یحیی کمالی پور در سال 1996 برنده جایزه کتاب سال از طرف انجمن روابط عمومی جهانی ارتباطات،بخش بین المللی و میان فرهنگی شده است.

آثار پروفسور کمالی پور
- حق ارتباط: امید های تاریخی، مناظره های جهانی و مقدمات آینده، نویسندگان: علیا دکروری، محمود عید و یحیی کمالی پور، 434 صفحه، 2009
- نشریه رسانه های جهانی- نسخه آمریکا (نسخه چاپی)
- نشریه رسانه های جهانی- ویرایش آمریکا (نسخه چاپی)
- گوی رسانه ها، گرایش بین المللی رسانه های جمعی، آرتز، ب و یحیی کمالی پور، با مقدمه سیز هاملینک، انتشارات رومن و لیتل فیلد، 186 صفحه، 2007

و دیگر آثار . . .
 


 

آشنایی با پایه گذار روابط عمومی علمی در ایران

دکتر حمید نطقی
دکتر حمید نطقی

دکتر حمید نطقی ، در 11 شهریور 1299 هجری شمسی در تبریز متولد شد . و در این شهر تحصیلات ابتدایی خود را آغاز کرد و سپس با خانواده خویش به شهر آستارا مهاجرت نمود و در مدرسه ، حکیم نظامی ، این شهر به ادامه تحصیل پرداخت . دکتر (نطقی) سپس به تهران آمد و در دانشکده حقوق دانشگاه تهران به تحصیل مشغول شد ودر سال 1321 با درجه لیسانس از این دانشکده فارغ التحصیل و تحصیلات خود را در رشته حقوق قضایی و در مقطع دکترا در دانشگاه استانبول آغازکرد . دکتر (نطقی) در سال 1327 به ایران بازگشت ودر سال 1330 به مدیریت روابط عمومی شرکت نفت منصوب شد و ازآن زمان به بعد فعالیت های خود را در زمینه روابط عمومی آغازکرد . پس از تاسیس ( موسسه عالی روز نامه نگاری و روابط عمومی ) در سال 1346 از دکتر (نطقی) جهت مدیریت گروه روابط عمومی و تدریس دروس تخصصی این رشته دعوت به عمل آمد . در نتیجه وی از شرکت ملی نفت ایران جدا و کار خود را به طور تمام وقت در این مؤسسه آغاز کرد .

دکتر (نطقی) در سال 1351 جهت بررسی نحوه آموزش رشته روابط عمومی در دانشکده های آمریکا و تهیه و تـدوین یک برنامه جامـع آمـوزشی این رشته ، سفری بـه این کـشور نمود و پس از این سـفر تحقیقاتی برنامه پیشنهادی خود را به شـورای عالی دانشکده علـوم ارتباطات اجـتماعی تقدیم نمود که مورد تایید و تصویب مسئولین قرار گرفت . دکترنطقی تا سال 1357 مصادف با انقلاب اسلامی در سمت خود به عنوان رئیس اداره روابط عمومی باقی بود . وی در سال 1350 کتاب ، مدیریت و روابط عمومی ، را تالیف نمود . دکترنطقی ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، با توجه به حذف رشته روابط عمومی از نظام آموزش کشور ، همچنان به فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و مشاوره ای خود در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی که نام جدید همان مؤسسه عالی روز نامه نگاری و روابط عمومی بود، ادامه داد. درپی تلاش های ایشان و آقای دکتر ، کاظم معتمدنژاد ، مجددا در سال 1366 رشته روابط عمومی به عنوان یک رشته در مقطع کارشناسی مورد تصویب شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفت . در سال 1377 ازدکتر نطقی در مراسمی که توسط انجمن روابط عمومی ایران برگزار شد قدردانی بعمل آمد ودرسال 1378 با تربیت هزاران شاگرد ، که هرکدام امروزه خود استاد در این رشته می باشند جهان را ترک و به ملکوت اعلا پیوست .
 


 

پروفسور کاظم معتمد نژاد

پروفسور کاظم معتمد نژاد

در سال 1313 در روستاى مود از بخش مرکزى بیرجند متولد شد ، تحصیلات ابتدائى و قسمتى از تحصیلات متوسطه خود را در زادگاهش و قسمت دیگر را در بیرجند و سال ششم ادبى را در دبیرستان مروى تهران گذرانید . در سال 1336 به اخذ درجه لیسانس و در سال 1339 به اخذ درجه دکترى در رشته قضائى از دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران نائل گردید. وى در زمان تحصیل در دورة کارشناسى با مدیر وقت روزنامه کیهان که استاد ایشان نیز بود رابطه دوستانه‏اى برقرار کرد . وقتى استاد از دانشجویان دوره دکترى براى همکارى در کیهان دعوت کرد، معتمد نژاد فرصت را غنیمت شمرده و به محیط روزنامه وارد شد.

دیرى نپائید که از مترجمى زبان فرانسه، به مسؤلیت گروه خارجى و مقالات ارتقاء یافت . روزنامه کیهان که به روزنامه نگاران تحصیلکرده نیاز داشت ، براى وى بورسیه‏اى از دولت فرانسه دریافت داشت . معتمد نژاد در دانشگاه سوربن فرانسه موفق به اخذ دکترى حقوق و علوم سیاسى و نیز دکترى تخصصى روزنامه نگارى از انستیتوى مطبوعات و علوم نظرى دانشگاه پاریس گردید (1343).

خدمات دانشگاهى ایشان ارسال 1344 در سمت استاد یارى در دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران آغاز مى‏شود ضمناً همکارى خود را از آغاز ورود به ایران با موسسه کیهان حفظ کرد. در سال 1343 مؤسسه کیهان پیشنهاد وى را براى یک دوره عالى روزنامه نگارى پذیرفت و براى این منظور از بین داوطلبان دیپلم ،25 نفر انتخاب شدند. در پایان دوره دو ساله ، اسم این دوره عالى به مؤسسه عالى مطبوعات و روابط عمومى تغییر کرد.

در سال 1350 یعنى زمانى که نخستین فارغ التحصیلان در بحبوحه اخذ دانشنامه بودند ، اسم مؤسسه به دانشکده علوم ارتباطات اجتماعى تغییر یافت . دراین موقع از دانشیارى دانشکده حقوق دانشگاه تهران استعفا داده و در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعى در سمت معاونت دانشکده مشغول به کار گردید . از سال 56 تا 59 نیز سمت ریاست دانشکده را عهده‏ دار بود.

همزمان با انقلاب اسلامى ، دانشکده مذکور تعطیل و در دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه علامه طباطبائى به عنوان یک گرایش  ادغام شد .

با تعطیل شدن دانشگاه ها ، معتمد نژاد به پاریس رفت و در آنجا به تدریس و تحقیق پرداخت. تا یاد وطن او را دلتنگ کرد و در سال 1368 به ایران بازگشت.

معتمد نژاد مجدداً نسبت به توسعه رشته علوم ارتباطات و گشایش دوره ه اى کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترى اقدام نمود تا سرانجام در سال 1375 با پذیرفته شدن دوره دکتراى ارتباطات در وزارت فرهنگ و آموزش عالى به آرزوى دیرین خود رسید .

معتمد نژاد در حال حاضر استاد تمام وقت دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه علامه طباطبائى مى‏باشد و در سطوح مختلف آموزشى اشتغال به آموزش دارد .

معتمد نژاد در تشکیل و عضویت انجمن هاى مختلف از قبیل : انجمن دفاع از آزادى مطبوعات ، انجمن بین المللى تحقیق در ارتباطات جمعى ، انجمن بین المللى حقوق فضا ، انستیتوى بین المللى ارتباطات ، انجمن فرانسوى علوم ارتباطات و اطلاعات نقش عمده داشته است.

معتمدنژاد بیش از 70 مقاله علمى به مجامع بین‏المللى و یا مجلات ارائه داده و یاخود در تشکیل سمینار ها و کنفرانس هاى علمى نقش مهمى داشته است .

در سال 1373-74 به عنوان استاد نمونه دانشگاههاى کشور از دست ریاست جمهورى لوح نقدیر دریافت داشته و به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالى و حکم ریاست شوراى عالى انقلاب فرهنگى از مهر ماه 1378 به عضویت هیأت امناى دانشگاههاى منطقه مرکزى منصوب شده است .

 

کتاب های چاپ شده

- روزنامه نگاری با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی.تهران:  انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی 1350 چاپ چهارم   1374               

- وسایل ارتبات جمعی.تهران: انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی1355 چاپ سوم1379

- روش تحقیق درمحتوای مطبوعات.تهران:انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی1356

- تحقیق در محتوای برنامه های رادیو ایران. با همکاری دکتر صدرالدین الهی و مهدی محسنیان راد. انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی 1354

- حقوق مطبوعات: بررسی تطبیقی میان حقوق آزادی مطبوعات و اداره انتشارآن ها. تهران: انتشارات مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه ها 1379

- اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی – ژنو : 10 تا 12 دسامبر 2003

 

کتاب های زیرچاپ

- فرهنگ علوم ارتباطات. با همکاری دکترنعیم بدیعی. شامل ده هزار واژه تخصصی به زبان های انگلیسی فرانسه و فارسی.
تهران : انتشارات دانشگاه علامه علامه طباطبایی

- بازنگری در روزنامه نگاری معاصر. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

- وسایل ارتباط جمعی(جلد دوم). تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

- تکنولوژی های نوین ارتباطی: از تلگراف و تلفن تا ماهواره و اینترنت. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

- کتابشناسی ارتباطات درکشورهای در حال توسعه به زبان های انگلیسی و فرانسه (2 جلد) نیویورک: نشربین المللی

- مبانی حقوق ارتباطات – تهران : انتشارات مرکز پژوهش های ارتباطات ، زمستان  1383

- جامعه اطلاعاتی : مبانی نظری و چشم اندازهای جهانی.
تهران :
 
انتشارات مرکز پژوهش های ارتباطات ، زمستان 1383 

 

کتاب های آماده چاپ ویادرحال آماده شدن برای چاپ

- حقوق حرفه ای روزنامه نگاران

- حقوق تبلیغات بازرگانی

- مسایل حقوقی بین المللی ماهواره های تلویزیونی

- حقوق بین المللی ارتباطات الکترونی

- ارتباطات بین المللی

- ارتباطات و توسعه: ارتباطات توسعه و توسعه ارتباطات

- مطالعات انتقادی درارتباطات

- نظریه های ارتباطات

- روزنامه نگاری وتجدد خواهی در ایران

- تحول مطبوعات در کشورهای آسیای مرکزی

- ریشه های تاریخی سلطه ارتباطی جهانی(به زبان انگلیسی)

- تحول ارتباطات در ایران(به زبان فرانسه)

- کتابشناسی ارتباطات درایران(به زبان های انگلیسی و فرانسه)

- ارتباطات وسلطه فرهنگی(ترجمه ازانگلیسی)

- کلیات حقوق اساسی

- قوه مجریه درکشورهای غربی(ترجمه از فرانسه)