خط مشی انجمن روابط عمومی ایران

1-      مساعدت به تداوم، گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی – ایرانی در ارتباطات انسانی با تکیه بر افکار عمومی و کمک به رشد این صفات مشخصه فرهنگی در مقابل دیگر فرهنگها

2-      توجه جدی به انجام تحقیقات علمی و تخصصی در زمینه ارتباطات اجتماعی و سازمانی در متن تاریخ و فرهنگ متکی بر ارزشهای پایدار میهن اسلامی

3-      کوشش سنجیده و سازمان یافته برای توسعه مبانی نظری و تکنیکهای علمی روابط عمومی با استفاده از برنامه های آموزشی مناسب و با تاکید بر روشهای افکارسنجی موثر.

4-      تلاش مجدانه برای یافتن جایگاه واقعی روابط عمومی در دستگاههای مختلف و تبیین و تثبیت منزلت حقیقی این حرفه در حیات اجتماعی کشور.

5-      معرفی و تثبیت شان حرفه ای انجمن به عنوان داوری موجه و ارزیابی منزه، دلسوز و باانگیزه در کنار واحدهای روابط عمومی با هدف ایجاد همفکری و همکاری بین آنها و مراجع موثر در تقویت و موفقیت روابط عمومی ها.

6-      برگزاری منظم گردهمایی های مقطعی و فصلی اعضا انجمن در جهت پیگیری خط مشی ها و تحقق اهداف اعلام شده.

7-      آگاهی از وضعیت تحصیلی، تجربی و حرفه ای مدیران، کارشناسان، دانش آموختگان، محققان و صاحبنظران علوم ارتباطات اجتماعی به ویژه روابط عمومی با استفاده از ابزارهای مناسب و کارآمد مانند بانک اطلاعاتی، آرشیو تخصصی و روشهای پیشرفته آماری به منظور برقراری ارتباط مداوم در مسیر تبادل اطلاعات، مهارتها و قابلیت ها، همچنین رشد، شکوفایی و تکمیل تواناییهای دست اندر کاران و علاقه مندان.

8-      اندیشه و تلاش برای هدایت کارشناسان و متقاضیان ذیصلاح در عرصه روابط عمومی به مجاری مناسب و اشتغال آنان در مراکز مربوط.

9-      ایجاد فرهنگ تقدم اهداف سازمانی نسبت به مقاصد شخصی به منظور پیشبرد برنامه ها و دستیابی به اهداف تعیین شده دستگاههای اداری و اجرایی.

10-  فراهم سازی زمینه برای انعکاس واقعی اخبار و اطلاعات و اظهارنظر مستند همراه با تاکید بر صفات اخلاقی در روابط اجتماعی و سازمانی، چون صراحت، صداقت و صمیمیت در رفتارهای جمعی.

11-  اجرای برنامه های آموزشی و تحقیقی از طریق تشکیل کلاس یا با روش مکاتبه ای یا با یازی گرفتن از محققان و مدرسان شایسته و ذی صلاح در این رابطه.

12-  تشکیل سمینارها و سخنرانیهای آموزشی و گفت و شنود با انگیزه آموزشی در زمینه های مربوط.