رئیس روابط عمومی شرکت نفت خزر منصوب شد

تاریخ انتشارخبر :سه شنبه 25 دی 1397
رئیس روابط عمومی شرکت نفت خزر منصوب شد


به گزارش شارا با صدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت نفت خزر، مهدی میرآخوری به عنوان رئیس روابط عمومی این شرکت منصوب شد.

 در حکم علی اصولی خطاب به مهدی میرآخوری آمده است: "نظر به مراتب تعهد و تجارب جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مسئول روابط عمومی شرکت نفت خزر منصوب می شوید