مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد منصوب شد

تاریخ انتشارخبر :چهارشنبه 19 دی 1397
مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد منصوب شد

طی حکمی از سوی شهردار مشهد، مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد منصوب شد.

 محمدرضا کلائی طی حکمی "محمدجواد اسماعیل زاده" را به عنوان مدیرکل روابط عمومی و بین الملل شهرداری مشهد منصوب کرد.