یکصد و هفتاد و هشتمین نشست علمی تخصصی انجمن

یکصد و هفتاد و هشتمین نشست علمی تخصصی انجمن

سخنران :دکتر سید محمد رجایی رامشه

موضوع :تکنولوژی ذهن و کارکرد آن در ارتباطات

زمان :1394/02/02

مکان :دانشگاه علامه طباطبایی


یکصد و هفتاد و نهمین نشست علمی تخصصی

یکصد و هفتاد و نهمین نشست علمی تخصصی

سخنران :دکتر حمید صبری

موضوع :بومی سازی در روابط عمومی

زمان :1394/03/08

مکان :سالن اجتماعات بیمارستان نفت


یکصد و هشتادمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و هشتادمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکتر حمیدرضا نجفی

موضوع :«مارولیسم، پاپ آرت و شبکه‌های اجتماعی»

زمان :1394/04/03

مکان :خانه هنرمندان


یکصد و هشتادمین و یکمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و هشتادمین و یکمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکتر یحیایی ایله ای

موضوع :روابط عمومی فراتر از ارتباطات است

زمان :1394/05/07

مکان :خانه هنرمندان


یکصدو هشتادو دومین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یکصدو هشتادو دومین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکتر اسماعیل ‌قدیمی

موضوع :معناگرایی، پیش‌نیاز روابط‌عمومی‌حرفه‌ای؛....

زمان :1394/06/04

مکان :سالن اجتماعات " فرهنگسرای اندیشه "


یکصدو هشتاد و سومین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یکصدو هشتاد و سومین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :مهندس شهرام جعفری

موضوع :مدیریت رویدادها در روابط عمومی

زمان :1394/07/10

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی


یکصدو هشتاد و چهارمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یکصدو هشتاد و چهارمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکتر محمد مهدی فرقانی

موضوع :روابط عمومی و تعامل با رسانه

زمان :1394/08/06

مکان : " سالن کوثر " صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران


یکصد و هشتاد و پنجمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و هشتاد و پنجمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکتر حجت اله صیدی

موضوع :جایگاه روابط عمومی در زنجیره ارزش آفرینی شرکتها

زمان :1394/09/06

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی


یکصد و هشتاد و ششمین نشست انجمن روابط‏ عمومی ایران

یکصد و هشتاد و ششمین نشست انجمن روابط‏ عمومی ایران

سخنران :دکتر مریم سلیمی

موضوع :ضرورت به کار گیری گرافیک اطلاع رسان در روابط عمومی

زمان :1394/10/02

مکان :سالن اجتماعات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی


یکصد و هشتاد و هفتمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و هشتاد و هفتمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :سید وحید عقیلی

موضوع :ارتباطات و نقش آن در دیپلماسی عمومی نوین

زمان :1394/11/10

مکان :شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران


یکصد و هشتاد و هشتمین نشست علمی- تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

یکصد و هشتاد و هشتمین نشست علمی- تخصصی انجمن روابط عمومی ایران

سخنران :دکتر علی دیوانداری

موضوع :مدیریت راهبردی رسانه ها

زمان :1394/12/18

مکان :پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی