مدیریت اطلاع رسانی در بحران با کیست؟

مدیریت اطلاع رسانی در بحران با کیست؟

مسئولیت انتشار شایعات، اخبار کذب و تهدید روانی مردم در معرض بحران، با رسانه ها و مسئولان رسمی سازمان مدیریت بحران است.

چهارشنبه 21 فروردین 1398

رسانه های جمعی ما بیش از هر زمان به تحولات اساسی نیاز دارند

رسانه های جمعی ما بیش از هر زمان به تحولات اساسی نیاز دارند

رئیس دومین همایش سواد رسانه ای و اطلاعاتی گفت: امروز بیشتر از هر زمان دیگری به تغییرات و تحولات اساسی در حوزه رسانه های جمعی نیاز داریم، مدیریت رسانه های ما امروز از دو منظر درون و برون دچار چالش هستن

دوشنبه 21 آبان 1397

جامعه به دلیل عدم رعایت رژیم مصرف رسانه ای بیمار است

جامعه به دلیل عدم رعایت رژیم مصرف رسانه ای بیمار است

علی محمد اسماعیلی، رییس فرهنگسرای رسانه گفت: در حال حاضر به دلیل عدم رعایت رژیم مصرف رسانه ای، جامعه ما به انواع و اقسام بیماری ها مبتلا شده است.

دوشنبه 21 آبان 1397

تزریق شادی به تلویزیون

تزریق شادی به تلویزیون

با طنز می‌خواهند از غم مرخصی بگیرند!

دوشنبه 21 آبان 1397

انسان از نظر کمی و کیفی مدیون جامعه رسانه‌ای است/ مدیر رسانه‌ای تربیت نکرده‌ایم

انسان از نظر کمی و کیفی مدیون جامعه رسانه‌ای است/ مدیر رسانه‌ای تربیت نکرده‌ایم

انسان از آغاز زندگی تا پایان زندگی خود، با رسانه است و اکنون رسانه‌ها به صورت شبانه‌روزی در خدمت انسان‌ها قرار دارند. باید بگویم که ما از نظر کمی و کیفی مدیون جامعه رسانه‌ای هستیم.

دوشنبه 21 آبان 1397

تلویزیون با گسترش دایره حذف مخاطب، ضریب نفوذ خود را کاهش داده است

تلویزیون با گسترش دایره حذف مخاطب، ضریب نفوذ خود را کاهش داده است

سبحان یحیایی گفت: رسانه ملی باید از دایره نامخاطبانش کم کند. هرچه دایره حذف بیشتر شود ضریب نفوذ کاهش می‌یابد.

سه شنبه 15 آبان 1397

 آفت‌های روابط عمومی در ایران | حمید نجف

آفت‌های روابط عمومی در ایران | حمید نجف

آفت‌های روابط عمومی در ایران | حمید نجف

چهارشنبه 9 آبان 1397

روابط عمومی ها نیازمند رویکرد جدیدی از حرفه ای گرایی هستند

روابط عمومی ها نیازمند رویکرد جدیدی از حرفه ای گرایی هستند

روابط عمومی ها نیازمند رویکرد جدیدی از حرفه ای گرایی هستند

دوشنبه 7 آبان 1397

رسانه حلقه پیوند ظرفیت‌های گردشگری با مخاطب است

رسانه حلقه پیوند ظرفیت‌های گردشگری با مخاطب است

مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفت: ما می‌توانیم حلقه پیوندی بین ظرفیت‌های گردشگری کشور با گردشگران خارجی باشیم.

چهارشنبه 2 آبان 1397

نتایج پیمایش ملی رسانه ها از زبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

نتایج پیمایش ملی رسانه ها از زبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

نتایج پیمایش ملی رسانه ها از زبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

چهارشنبه 2 آبان 1397