نشریه شماره 104  نشریه شماره 104 "ماهنامه روابط‏ عمومی"منتشر شد
یکصدوچهارمین شماره‌ی نشریه‌ی روابط‌عمومی منتشر شد.
بانک اطلاعات روابط عمومی بانک اطلاعات روابط عمومی
بانک اطلاعاتی روابط عمومی های کشور:نام مدیران،آدرس،تلفن و
دوره های آموزشی  دوره های آموزشی
کمیته آموزش و تحقیقات انجمن دوره های مختلف تخصصی علمی برگزار می نماید


لطفا برای دریافت خبرنامه یا دعوت نامه های انجمن روابط عمومی ایران اطلاعات خود را ثبت کنید
: :
: