بخش مدیریت وب سایت


بانک اطلاعاتی اعضای روابط عمومی

 جستجوی کلمه :علي خان احمدي  
شماره عضویت : 1509
مدرک تحصیلی : كارشناسي رشته تحصیلی : روابط عمومي

هانيه خاني  
شماره عضویت : 7076
مدرک تحصیلی : دانشجوي كارشناسي رشته تحصیلی : روابط عمومي

حسين خجسته باغدار  
شماره عضویت : 1516 شغل : مدير روابط عمومي
مدرک تحصیلی : كارشناسي رشته تحصیلی : معماري

مجيد خدابخش  
شماره عضویت : 1334 شغل : مدير روابط عمومي
مدرک تحصیلی : كارشناسي رشته تحصیلی : مديريت اجتماعي

الهام خدابنده  
شماره عضویت : 3046 شغل : مديرعامل
مدرک تحصیلی : کارشناسي رشته تحصیلی : علوم ارتباطات اجتماعي

رضا خدابنده  
شماره عضویت : 1845 شغل : معاون روابط عمومي وزرا ت اقتصاد و دارايي
مدرک تحصیلی : كارشناسي رشته تحصیلی : كتابداري

داود خدامردي  
شماره عضویت : 1706 شغل : كارشناس
مدرک تحصیلی : كارداني رشته تحصیلی : علوم تجربي

نازنين خدره  
شماره عضویت : 1804 شغل : كارشناس روابط عمومي شركت مهندسي و توسعه نفت
مدرک تحصیلی : كارشناسي رشته تحصیلی : علوم ارتباطات

احمد خرمدل  
شماره عضویت : 8012 شغل : كارمند موسسه مالي اعتباري مهر جهرم
مدرک تحصیلی : كارشناسي رشته تحصیلی : روابط عمومي

محسن خزانه داري  
شماره عضویت : 1373 شغل : كارشناس روابط عمومي بانك پاسارگاد
مدرک تحصیلی : كارشناسي رشته تحصیلی : كامپيوتر

Page :   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   ...

2006 - 2012 by Public Relations Society of IRAN. All rights reserved. Designed by Parsnemoodar.com